Nie potrzebuje Pani zgody ani nie musi uiszczać żadnej opłaty za korzystanie z przepisów przygotowywania żywności z Listy Produktów Tradycyjnych. Na LPT wpisywane są produkty, a nie producenci, dlatego inne osoby niż wnioskodawca o wpis na Listę mogą wytwarzać produkt na podstawie specyfikacji (receptury) dołączonej do wniosku. Receptura produktu jest informacją publiczną i może być udostępniana innym zainteresowanym.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady