Kto ma obowiązek posiadania planu nawożenia azotem ?

Podmioty prowadzące gospodarkę rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowne nawozy gospodarujące na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP wg stanu średniorocznego są zobowiązane do posiadania Więcej…

Czy można starać się o dotację na pokrycie kosztów wapnowania pól ?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach “Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 Więcej…

Na pniach orzechów włoskich w moim sadzie pojawiły się żółto- pomarańczowe „narośla”. Czy należy je zwalczać ? Jaki preparat zastosować?

„Narośl” którą pan zauważył to nic innego jak porost. Prawdopodobnie jest to Złotorost ścienny (Xanthoria parietina (L.) W Polsce jest on gatunkiem występującym dość pospolicie  na terenie całego kraju. Rośnie najczęściej właśnie na korze drzew i krzewów liściastych, rzadziej iglastych, ale można go także zauważyć na skałach wapiennych, betonie czy Więcej…

Czy w związku z koronawirusem uległy złagodzeniu obostrzenia dotyczące bioasekuracji w przydomowym chowie drobiu?

Na restrykcje dotyczące bioasekuracji ma wpływ jedynie sytuacja epidemiczna w zakresie występowania i zwalczania wirusa zjadliwej grypy ptaków. Zdajemy sobie sprawę, iż w obecjej sytuacji jest to uciążliwość, jednakże dla bezpieczeństwa Pana gospodarstwa nieodzowne jest przestrzeganie zasad określonych przez Głównego Lekarza Weterynarii. Dla przypomnienia proponuję zapoznać się z nimi: https://podrb.pl/index.php/12-aktualnosci/1066-grypa-ptakow oraz śledzić Więcej…

Prowadzę niewielkie gospodarstwo rolne, chciałbym zwiekszyć towarwość produkcji – myślę o kaczkach lub gęsiach. Czy mogę liczyć na wsparcie.

– chów kaczek lub gęsi to ciekawa alternatywa. Ptaki te mozna łatwo żywić paszami gospodarskimi, warto jednak pozyskać pisklęta z pewnego żródła. szczegółłowe informacej dotyczace wymogów środowiskowych oraz żywienia uzyska Pan w broszurce do pobrania pod tym linkiem – wsparcie na rozwój, w tym zakup stada podstawopwego uzyskać można z  Więcej…

E-Porady