Dzień dobry,

Panel „Innowacyjny przedsiębiorca” kierowany jest do lokalnych producentów rolnych, przedsiębiorców oraz innych twórców, którzy wdrożyli w swoim gospodarstwie/  przedsiębiorstwie innowacyjny produkt lub usługę, zastosowali nowoczesne rozwiązania pod kątem organizacyjnym, technologicznym lub marketingowym. Program ten pozwala na promocję różnorodnych, ciekawych i pomysłowych rozwiązań, które mogą stać się dobrym przykładem dla innych. Jest to działanie, które ma na celu przyczynienia się do dywersyfikacji rodzimych wyrobów o produkty innowacyjne promujące nasz region. Stosunek rolnictwa do innowacji określa się m.in:

– zasobnością posiadanych nowoczesnych sprzętów technicznych, które mogą uchodzić za nowe, pozytywnie wpływające na rozwój oraz produktywność tego działu gospodarki,

– występowaniem procesów technologicznych produkcji oraz uprawy roli, a także wdrożonych procesów oraz narzędzi usprawniających organizację działalności gospodarstw rolnych,

– zastosowaniem nowoczesnych odmian roślin o cechach tj. np. odporność na suszę szkodniki, choroby, przemarzanie, dające wyższy plon, wydajniejsze ekonomicznie
w uprawie,

– zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań w hodowli zwierząt wpływających np. na poprawę warunków bytowych, hodowlę zwierząt należących do konkretnego gatunku pod względem konkretnych cech użytkowych, które przekazywane są potomstwu, wpływających na:  przyrosty dobowe, odporność na choroby, zdrowotność , powodujące dążenie do poprawy cech, parametrów użytkowych. Efektem takiego zastosowania jest poprawa uzyskiwanych parametrów oraz jakości bytowych posiadanych zwierząt

– zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań  wpływających na powstanie nowych lub znacznie udoskonalonych produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
o większych wartościach odżywczych, smakowych, estetycznych i powinny wynikać
z potrzeb rynku,

– zastosowaniem aplikacji i programów wspomagających zarzadzanie gospodarstwa rolnego, których celem jest efektywne zarządzanie uprawami, materiałami, hodowlą,
a co za i maszynami, stworzenie mapy zasobności gleby przy pomocy zdjęć satelitarnych.  Wykorzystywanie odpowiednich  danych  pozwolą  najbardziej optymalnie układać płodozmian na poszczególnych polach oraz lepiej przewidywać niedobory i przeciwdziałać skutkom związanym z brakiem wody. 

– stworzeniem produktów rękodzieła przy zastosowaniu nowoczesnych technik rękodzielniczych, materiałów,  dzięki którym  powstaną  wyroby, przedmioty użytkowe
i ozdobne o nieocenionych walorach i ekspresji twórczej. To produkty unikatowe, jedyne
w swoim rodzaju, wytwór pracy ręcznej.

– zastosowaniem innowacyjnych i skutecznych metod sprzedaży z indywidualnym podejściem do klienta.

– wytwarzaniem unikatowych produktów z surowców pochodzących z rolnictwa lub leśnictwa.

– współpracą z jednostkami badawczymi , instytucjami rolniczymi i okołorolniczymi,
które przyczynią się do podniesienia jakości usługi/wyrobu.

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań powinny wpływać na konkurencyjność
gospodarstw rolnych, poprawę jakości produkcji oraz ograniczać  negatywne skutki dla środowiska z jednoczesnym zabezpieczeniem pozytywnych wyników ekonomicznych. Wprowadzenie innowacji to jest jedyna droga do właściwych zmian w rolnictwie. Wprowadzenie innowacji pozwala na udoskonalenie rolnictwa.

Z uwagi na to, że realizacja przedsięwzięcia rozumianego jako panelu „Innowacyjny przedsiębiorca” pozwoli na tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy podkarpackimi przedsiębiorcami, rolnikami, wytwórcami żywności oraz osobami
i instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa. Podkarpacki Ośrodek każde zgłoszenie rozpatruje indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych cech.

Korzystanie z panelu „Innowacyjny przedsiębiorca” umożliwi uczestnikom :

– Wymianę informacji w formie konwersacji oraz paneli dyskusyjnych.

– Dodawanie wpisów dotyczących stosowanych rozwiązań we własnym przedsiębiorstwie.

– Rozmowę z innymi kontrahentami na forum.

– Wprowadzanie informacji na zasadzie Bloga przedstawiających nowoczesne rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie.

– Prezentowania przedsiębiorstwa w formie Video.

– Poprzez dołączenie wyróżnienia graficznego ( zdjęcia z szarfą z napisem “INNOWACYJNY PRZEDSIĘBIORCA”), oferta będzie się wyróżniała na tle innych standardowych oferowanych przez innych pozostałych uczestników.

Uznanie zgłaszanego produktu/ wyrobu/usługi/metody/procesu jako rozwiązanie innowacyjne musi opierać się o analizę spełniania kryteriów ,które zostały opisane wyżej. Analizy tej dokonuje zespół merytorycznie przygotowanych pracowników, którzy podejmują decyzję o ostatecznym statusie wpisu. Z uwagi na szeroki zakres składanych ofert szczególną uwagę zwracamy na :

– szczegółowy opis wprowadzanych innowacyjności z uwypukleniem cech, który dany produkt ma wyróżniać jako posiadający innowacyjne, niespotykane powszechnie cechy.

– sposób zaprezentowania wyrobu dzięki takim instrumentom jak: zdjęcia, filmiki. Poprzez wklejenie linku z filmikiem promującym np. gospodarstwo/produkt/wyrób oceniający ma szansę lepiej i dokładniej poznać zalety wyrobu.

– propozycję innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do budowania sieci rodzimego przetwórstwa lokalnego np.: Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Błażowej.

Na ten moment, do projektu dołączyło 149 innowacyjnych przedsiębiorców.
To rewelacyjny wynik, pokazujący że województwo podkarpackie szczyci się szerokim wachlarzem innowacyjnych propozycji. Tematyka jest zróżnicowana, a niektóre zgłoszenia, stawiają poprzeczkę na bardzo wysokim poziomie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

E-Porady