W sytuacji, którą Pan opisał  należy wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  z wnioskiem o zmianę założeń biznesplanu. Do wniosku należy dołączyć:

1) zmieniony biznesplan wraz z podaniem przyczyn uzasadniających planowane zmiany;

2) zgodę beneficjenta na zmianę decyzji o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy, w przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy.

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wyraża zgodę na zmianę założeń biznesplanu, w tym wydłużenie okresu jego realizacji, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Wyrażenie zgody na zmianę założeń biznesplanu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku gdy zmiana założeń biznesplanu ma wpływ na zmniejszenie wysokości kwoty pomocy, dyrektor oddziału regionalnego ARiMR wydaje decyzję o zmianie decyzji ostatecznej o przyznaniu pomocy w zakresie wysokości kwoty pomocy.

O pomoc w wypełnieniu potrzebnej dokumentacji zapraszamy do naszych biur.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady