Jakie produkty mogą być wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych? Kto może ubiegać się o wpis produktu rolnego na taką Listę ?

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych od co najmniej 25 lat metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem tożsamości społeczności lokalnej. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane Czytaj dalej…

Prowadzę gospodarstwo w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie Beskidu Niskiego. Od wielu lat zajmuje się przetwórstwem owocowo warzywnym. W swojej manufakturze podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Moimi klientami są najczęściej turyści spośród których wielu zainteresowanych jest sposobami wytwarzania przetworów. Czy mógłbym organizować dla nich pokazy i czy jest przewidziane na takie działania dofinansowanie?

Gospodarstwo które chciałoby mieć charakter demonstracyjny musi spełniać kilka warunków. Podstawą jest gotowość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosownymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo. Posiadacz gospodarstwa musi być osobą dysponującą gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia) i czynnie prowadzi działalność rolniczą.  Musi utrzymywać użytki Czytaj dalej…

Dzień dobry czy na Państwa stronie mogę znaleźć wykaz gospodarstw agroturystycznych oraz zagród edukacyjnych? Czy w powiecie Leskim a dokładnie w Gminie Solina działają jakieś zagrody edukacyjne?

Oczywiście, posiadamy zarówno wykaz gospodarstw agroturystycznych jak i zagród edukacyjnych działających na terenie województwa podkarpackiego. Aby przejść do strony należy kliknąć w poniższy link przekierowujący bezpośrednio do bazy z podziałem na poszczególne powiaty: https://www.podrb.pl/bazy-gospodarstw Na terenie gminy Solina działają: Gospodarstwo Agroturystyczne “Bazyl” Dorota i Andrzej Kusz,  Bóbrka 60 A, 38-623 Czytaj dalej…

Dzień dobry od jakiegoś czasu myślę intensywnie nad prowadzeniem własnej Agroturystyki. Jestem już zorientowana w temacie. Posiadam wiedzę na temat form opodatkowania działalności turystycznej oraz na temat przepisów prawa turystycznego, Natomiast ciągle brakuje mi informacji na temat wymagań sanitarnych, stąd moje pytanie jakie elementy podlegają kontroli?

Wymagania Sanitarne to bardzo ważna kwestia przy prowadzeniu obiektów turystyki wiejskiej oraz gospodarstw agroturystycznych zwłaszcza w sytuacji kiedy obiekty w swoich usługach przewidują usługi żywieniowe dla swoich gości. Gospodarstwa agroturystyczne w momencie zgłoszenia do służb sanitarnych decyzji o żywieniu gości traktowane są jako punkty zbiorowego żywienia. Dlatego też obowiązkiem gospodarstw Czytaj dalej…

Dzień dobry, jestem wnioskodawcą poddziałania 6.2 “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Moje pytanie dotyczy wydatkowania, czy zakupy inwestycyjne mogę zrobić w innym kraju niż Polska? Jeżeli tak, czy obowiązuje mnie jakaś dodatkowa dokumentacja (pozwolenia, zgody itp.) ?

Tak. Pierwsze co to należy powiadomić pracownika ARIMR który prowadzi naszą sprawę o chęci dokonania zmiany w naszym BP. Jeżeli pracownik ARiMR zgodzi się na taką zmianę. Procedura dokonywania zmiany jest taka sama jak w przypadku kupowania sprzętu, narzędzi czy maszyn w naszym kraju. Należy jednak pamiętać o tym aby Czytaj dalej…

Prowadzę gospodarstwo w miejscowości atrakcyjnej turystycznie na terenie Beskidu Niskiego. Od wielu lat zajmuje się przetwórstwem owocowo warzywnym. W swojej manufakturze podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Moimi klientami są najczęściej turyści spośród których wielu zainteresowanych jest sposobami wytwarzania przetworów. Czy mógłbym organizować dla nich pokazy i czy jest przewidziane na takie działania dofinansowanie?

Gospodarstwo które chciałoby mieć charakter demonstracyjny musi spełniać kilka warunków. Podstawą jest gotowość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktykami stosownymi w gospodarstwie z osobami odwiedzającymi gospodarstwo. Posiadacz gospodarstwa musi być osobą dysponującą gospodarstwem na podstawie tytułu prawnego (umowy dzierżawy lub użyczenia) i czynnie prowadzi działalność rolniczą.  Musi utrzymywać użytki Czytaj dalej…

Mam 2-hektarowe gospodarstwo rolne i dotychczas pracowałem w Holandii jako operator koparko-ładowarki na dużej budowie. Po powrocie do kraju myślę o założeniu własnej działalności. Czy mogę liczyć na jakieś dofinansowanie?

Tak. Dla województwa podkarpackiego został przeznaczony program „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027” w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się starać o dofinasowanie w ramach Priorytetu 1 na wzmocnienie trwałego wzrostu i konkurencyjność miejsc pracy MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Zgodnie z Czytaj dalej…

Czy jest możliwość otworzyć działalność pozarolniczą będąc na KRUSIE. Jakich dochodów nie mogę przekroczyć?

Jest taka możliwość by prowadził Pan działalność pozarolniczą pozostając ubezpieczonym w KRUS-ie. Poniżej przedstawiamy zasady i okoliczności w jakich taka sytuacja może mieć miejsce. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik Czytaj dalej…

E-Porady