Okres pożniwny jest najlepszym czasem, aby w miarę szybko i efektywnie pozbyć się, często uciążliwych chwastów, w tym perzu. Na nie podorane ściernisko po zbiorze zbóż, w tym pszenicy można stosować wiele herbicydów. Najlepiej do tego celu wykorzystać substancję czynną jaką jest glifosat. Preparaty na bazie tej substancji skutecznie zwalczają większość chwastów i ograniczają problem związany z przesuszaniem gleby.
Ten sposób zwalczania chwastów na ściernisku jest również szczególnie przydatny, gdy
w gospodarstwie stosuje się uproszczoną lub zerową uprawę roli.

Wśród herbicydów, które zawierają glifosat i mogą być wykorzystane na ściernisku do zwalczania chwastów zarówno jedno jak i dwuliściennych można wymienić m.in:
Agrosar 360 SL, Glifocyd 360 SL, Klinik 360 SL, Roundup 360 SL,
Roundup TransEnergy 450 SL, Taifun 360 SL.
Zgodnie z etykietą preparaty te można stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie należy wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Ponieważ są to preparaty nalistne ważne jest, aby nie były one stosowane bezpośrednio po zbiorze zboża, a dopiero po wzejściu chwastów i osiągnięciu przez nie odpowiedniej, podanej w etykiecie środka fazy rozwojowej, która pozwoli na skuteczne ich zwalczenie.
Wszystkie szczegóły dotyczące dawek, terminu stosowania czy rodzaju zwalczanych chwastów znajdują się w etykietach tych preparatów, których treść można znaleźć na stronie MRiRW.

Katarzyna Sitek
Produkcja Roślinna


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady