Odp.  Wg klasycznej definicji produktem tradycyjnym jest produkt spożywczy chroniony prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej,  który swą specyficzną, często unikalną  jakość zawdzięcza tradycyjnym recepturom, tradycyjnym, niezmiennym od lat metodom wytwarzania i tradycyjnym surowcom. I te warunki stanowią o wpisaniu go na Listę Produktów Tradycyjnych (LPT). Za tradycyjne uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat. Produkt ubiegający się o taki wpis powinien ponadto stanowić element tożsamości społeczności lokalnej i należeć do dziedzictwa kulturowego regionu, z którego pochodzi. Z wnioskiem o wpis na Listę występuje producent, a na  Listę wpisywany jest tylko produkt. Wniosek wypełnia się opisując tradycyjność danego produktu na podstawie źródeł historycznych, korzystając z materiałów archiwalnych, starych książek kucharskich, relacji współczesnych, wywiadów etnograficznych itp.  Poprzez fakt uzyskania wpisu produktów na LPT, producenci nie nabywają żadnego prawa ani do ochrony, ani do promocji wpisanych produktów jako własnych. Wniosek składa się do Marszałka Województwa, który jest odpowiedzialny za jego weryfikację i ocenę po zasięgnięciu opinii izby gospodarczej zrzeszającej producentów produktów regionalnych i tradycyjnych, najczęściej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Następnie wniosek trafia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który wprowadza go na LPT. Produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na mocy ustawy z dnia 17 grudnia  2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Na tej liście znajduje się aktualnie (stan na 10.04.2020 r.) 1968 zarejestrowanych produktów, z których 244 pochodzi z Podkarpacia. Najstarszym zarejestrowanym w naszym województwie  jest Staropolski chleb sanacyjny, pieczony na drewnie i liściach kapusty, a ostatnio wpisanym Jeżowski miód nawłociowy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-Porady